امروز
 فروش فوری زمین

فروش فوری زمین

رمضانی
1394/6/17 13:54:01

توجه توجه فروش فوری:زمینی به مساحت 2/5هکتاردارای برق وگاز برجاده درحومه تیکمه داش بعدازسدالخلج روبروی روستای قره بلاغ باقیمت هرمتر10000هزارتومان به فروش می رسد

 فروش زمین

فروش زمین

رمضانی
1394/6/14 6:06:02

2/5هکتارزمین کشاورزی کنارجاده واقع درتیکمه داش-به سمت جاده هشترودروبروی روستای قره بلاغ ،متری به مبلغ10000هزارتومان به فروش میرسد

 فروش باغ سیب

فروش باغ سیب

مهدی ناصری تیکمه داش
1394/3/17 10:12:01

باغ سیب با درختان 8 ساله ابیاری قطره ای برق قطعات 2500 متر